Menneskesyn & Værdigrundlag

Elisabeth Sigvard Psykoterapeut MPF Sundhedsplejerske

Elisabeth Sigvard
Psykoterapeut MPF & Sundhedsplejerske
Alle mennesker er unikke med hver deres særpræg. Alligevel har vi mennesker meget til fælles på en lang række punkter.

For os alle gælder, at vi er et produkt af vores fortid - det vi har med os i "rygsækken", de mennesker vi omgås og det samfund, vi lever i.

De tanker og ønsker den enkelte gør sig om fremtiden og de valg den enkelte træffer og handler ud fra har en stor betydning for, hvordan livet arter sig.

Der er naturligvis ting i tilværelsen som vi mennesker ikke har den stor indflydelse på - Så som f.eks. dødsfald og sygdom.

I alle situationer er det enkelte menneske dog ansvarlig for, på hvilken måde han/hun forholder sig til de vilkår, som er givet.

Jeg har en tro på, at det enkelte menneske grundlæggende er godt og sundt og i de fleste af livets forhold er i stand til at finde en styrke frem og mobilisere ressourcer hos sig selv til at klare tilværelsens udfordringer, tage ansvar, træffe valg og handle.

Fælles for alle mennesker, er dog at de til tider kan opleve, at deres evner ikke slår til i forhold til at håndtere de problemer og konflikter, de møder på deres vej. Her kan det være nødvendigt at gøre brug af professionel hjælp og netop i disse situationer kan psykoterapi være en rigtig god støtte.

Kontakt mig på tlf.: 40 76 36 38 eller